Wednesday, 05/10/2022 - 08:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Yên Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 MÔN TOÁN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 MÔN TOÁN 7

ĐỀ 1:
Bài 1 ( 2 đ ) : Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau :
10    5    8    8    9    7    8    9    14    8
5    7    8    10    9    8    10    7    5    9
9    8    9    9    9    9    10    5    14    14
a)    Lập bảng “tần số” và nhận xét.
b)    Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2 ( 2 đ): Cho các đa thức sau:
                             P(x) = x3 – 6x + 2
                             Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5
a) Tính P(x) +  Q(x)
b) Tính P(x)  - Q(x)
Bài 3 (2đ):  Tìm x biết:
a)    (x - 8 )( x3 + 8) = 0
b)    (4x - 3) – ( x + 5) = 3(10 - x)
Bài 4: (3,0đ)  
Cho  cân có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc BC (H BC)
a)    Chứng minh: HB = HC.
b)    Tính độ dài AH.
c)    Kẻ HD vuông góc với AB (D AB), kẻ HE vuông góc với AC (E AC). 
Chứng minh   cân.
    d) So sánh HD và HC.
Bài 5: (1,0đ) 
     Cho hai  đa thức sau:
    f(x) =  ( x-1)(x+2)
    g(x) = x3 + ax2 + bx + 2
Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của đa thức g(x).
ĐỀ 2:
I - LÝ THUYẾT: (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1:
Câu 1. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ? Lấy ví dụ ?
Câu 2. Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) ?
Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của đa thức A(x) = 2x + 6 ? 
Đề 2:  Nêu tính chất ba đường trung trực của tam giác. Vẽ hình viết GT và KL của định lí.
II - BÀI TẬP: (8 điểm) 
Bài 1. (1 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A tại một Trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: 

Điểm    0    2    5    6    7    8    9    10    
Tần số    1    2    5    6    9    10    4    3    N = 40

a)    Dấu hiệu điều tra là gì ? Tìm mốt của dấu hiệu ?
b)    Tính điểm trung bình kiểm tra một tiết của học sinh lớp 7A.
Bài 2. (1,5 điểm) Cho đa thức:
        P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.
    a) Thu gọn và xắp sếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
    b) Tính P(1) và P(–1).
    c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.
Bài 3. (1,5 điểm) Cho hai đa thức:
    M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1 
    N = x2 – 2xy + 3y2 – 1 
    Tính M + N và M – N.
Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Đường trung tuyến AM xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC.
    a) Chứng minh AMB = AMC và AM là tia phân giác của góc A.
    b) Chứng minh AM   BC.
    c) Tính độ dài các đoạn thẳng BM và AM.
    d) Từ M vẽ ME   AB (E thuộc AB) và MF   AC (F thuộc AC). Tam giác MEF là tam giác gì ? Vì sao ?
ĐỀ 3:
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức   
A.          B.               C.             D.          
Câu 2: Đơn thức   có  bậc là :
A. 6                    B. 8                               C. 10                           D. 12
Câu 3: Bậc của đa thức  là :
    A. 7                  B. 6                               C. 5                              D. 4 
Câu 4: Gía trị x = 2  là nghiệm của đa thức :
    A.               B.           C.           D. 
Câu 5: Kết qủa phép tính    
    A.              B.                           C.                         D.  
Câu 6. Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là: 
             A. 12                 B. -9                               C. 18                         D. -18
Câu 7. Thu gọn đơn thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng:
             A. 3 x3y                  B. – x3y                       C. x3y + 10 xy3             D. 3 x3y - 10xy3                  
Câu 8. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) =  x + 1:
              A.                        B.                         C. -                               D. - 
Câu 9: Đa thức g(x) = x2 + 1
          A.Không có nghiệm                                B. Có nghiệm là -1             
      C.Có nghiệm là 1                                        D. Có 2 nghiệm
Câu 10: Độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là:
             A.5                  B. 7                               C. 6                              D. 14
Câu 11: Tam giác có một góc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều:
      A. hai cạnh bằng nhau                            B. ba góc nhọn          
     C.hai góc nhọn                                           D. một cạnh đáy
Câu 12: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì:
       A.           B.                    C.                D.  
II. TỰ LUẬN:
Câu 1:( 1,5 Đ). Điểm thi đua của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:
Tháng     9    10    11    12    1    2    3    4    5
Điểm     80    90    70    80    80    90    80    70    80
a) Dấu hiệu là gì?
b) b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu.
c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.
Câu 2. (1,5 điểm)     Cho hai đa thức 
  và 
a)    Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x).Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)
b)    Tìm nghiệm của đa thức M(x).
Câu 3: (3,0 điểm).Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.
a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.
b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ  D vẽ DE  BC (E  BC). Chứng minh DA = DE.
c) ED cắt AB tại F. Chứng minh ADF = EDC rồi suy ra DF > DE.
Câu 4 (1,0 điểm): 
Tìm n   Z sao cho 2n - 3   n + 1


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 240
Năm 2022 : 1.399.046