Wednesday, 05/10/2022 - 10:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Yên Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

-Căn cứ công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày12/04/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Hướng dẫn tuyểnsinh vào trường mầm non, lớp1,lớp 6 năm học 2022– 2023;

-Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày21/05/2022 của UBND huyện Quốc Oai về kế hoạchtuyển sinh vào trường mầm non, lớp1,lớp 6 năm học 2022– 2023; 

Căn cứ công văn số 105/PGD&ĐT-THCS, ngày 15/04/2022 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai, về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022–2023

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường THCS Yên Sơn ; 

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 của Trường THCS Yên Sơn; Căn cứ vào kết quả điều tra số lượng học sinh khối 5 Trường Tiểu họcYên Sơn đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 ;

Căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ hiện tại của nhà trường THCS Yên Sơn cho năm học 2022-2023. 

Trường THCS Yên Sơn xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học.  

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học 2022 – 2023, của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, Kế hoạch số 198/KH-UBND của UBND huyện Phòng GD&ĐT Quốc Oai và Quyết định phân công của Hiệu trưởng nhà trường.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phải chịu trách nhiệm trước hiệu  trưởng và nhà trường về nhiệm vụ và công việc được giao.

- 100% học sinh khối 5 trường Tiểu học Yên Sơn có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Sơn, đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 được vào học lớp 6 năm học 2022-2023.

​II. NỘI DUNG

1. Phương thức và đối tượng 

- Phương thức tuyển sinh : xét tuyển,theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.Tiếp tục sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến. 

- Đối tuợng : Học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học : 

+ 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có hộ khẩu thường trú / tạm trú trên địa bàn xã Yên Sơn và các đối tượng khác theo quy định của ngành.

+ 100% học sinh trẻ khuyết tật hoàn thành chương trình tiểu học .

2. Độ tuổi dự tuyển.

- Tuổi của hs vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh 2011);

- Những trường hợp đặc biệt :

+ Những học sinh được học vượt lớp, hoặc học sinh được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học ;

+ Học là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật,học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định ;

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển.

- Đơn xin dự tuyển vào THCS(theo mẫu);

- Bản chính học bạ tiểu học (có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu 

học ). Trường hợp nếu bị mất học bạ thì  Giám đốc SởGD-ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phô tô hộ khẩu, sổ tạm trú (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận,

huyện,thị xã, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của côngan cấp xã,phường thị trấn 

4. Thời gian tuyển sinh.

-Tuyển sinh đúng tuyến :

Đối với Trường THCS Yên Sơn được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo đúng tuyến, đối tượng là HS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Yên Sơn :  

+Thời gian tuyển sinh trực tuyến : Từ ngày 07/07/2022 đến ngày 9/07/2022

+Thời gian tuyển sinh trực tiếp : Từ ngày  13/07/2022 đến ngày 18/07/2022;

    - Tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu):  Từ ngày 21/7/2022đến ngày 22/7/2022.

(Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao thì ngày 29/07/2022 nhà trường sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo củaPhòng GD&ĐT Quốc Oai để xin tuyển bổ xung vàongày 21/07/2022 đến 22/07/2022)

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.

-Năm học 2021-2022: Chỉ tiêu tuyển sinh ( chỉ tiêu UBND huyện giao)

+ Số lớp 6 : 04 lớp( giao chỉ tiêu số lớp theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 21/05/2022) theo Kế hoạch phát triển nhà trường năm học 2022-2023. Tăng 01 lớp so với năm học 2021-2022.

        + Số lượng học sinh  : 160 em .

         - Địa bàn tuyển sinh : 

         + Là học sinh lớp 5, đã hoàn thành chương trình tiểu học thuộc Trường Tiểu học Yên Sơn có hộ khẩu thường trú tạm trú tại xã Yên Sơn, H.Quốc Oai, TP Hà Nội)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng tham mưu với PGD ra quyết định thành lập HĐTS Danh sách nhân sự tham gia hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh
trong HĐTS

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Phúc 

Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Thị Hà

Phó HT

P. Chủ tịch 

 

3

Dương Quang Huy

Giáo viên

Thư ký

 

4

Bùi Thị Luyến

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Ủy viên

 

6

Đỗ Thị Thêm

Giáo viên

Ủy viên

 

7

Nguyễn Phương Loan

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Đinh Thị Hoà

Giáo viên

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐTS và Tổ hỗ trợ TS .

 

Stt

Họ và tên

Chức 

danh 

Nhiệm vụ

Cán bộ TS số

Phòng nhập dữ liệu-Địa điếm làm việc

1

Nguyễn Hữu Phúc

Chủ tịch HĐTS 

-Điều hành chung công tác tuyển sinh; Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề xuất thành phần Hội đồng tuyển sinh trình PGD phê duyệt, phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh; Ký duyệt hồ sơ tuyển sinh và QĐ biên chế lớp.

 

Phòng HT

2

Nguyễn Thị Hà

P. Chủ tịch HĐTS 

 

-Tham mưu với hiệu trưởng ;Trực tiếp tổ chức thực hiện về công tác tuyển sinh trực tuyến,tuyển sinh trực tiếp; Chỉ đạo nhóm và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tuyển sinh; Ký xác nhận bản sao giấy khai sinh hợp pháp, trình Hiệu trưởng ký duyệt hồ sơ.

1

Phòng PHT

3

Nguyễn Thị Phương Loan 

TV

-TS lớp 5A: thu và kiểm tra hồ  sơ, nhập đọc dữ liệu lớp 5A. In các mẫu biểu bảng. Hỗ trợ thư ký tổng hợp hợp báo cáo các biểu mẫu.   

2

P.PHT

4

Bùi Thị Luyến

 

TV –TN 2

TS lớp 5B; kiểm tra thu hồ sơ, ký xác nhận giấy khai sinh, đọc dữ liệu vào máy.

1

P. NV hành chính

5

Nguyễn Thị Thu Hà 

TV Nhóm 2

-TS lớp 5B; thu hồ sơ, đọc dữ liệu vào máy.

 

2

P. NV hành chính

6

Nguyễn Thị Hiền

TV-TN3

-TS lớp 5C: kiểm tra thu hồ; HD PH nhập dữ liệu vào PM.

1

P. NV hành chính

7

Đinh Thị Hoà 

TV-(TN 3)

-TS lớp 5C; kiểm tra thu hồ sơ, ký xác nhận giấy khai sinh, đọc dữ liệu vào máy.

2

P. NV hành chính

8

Đỗ Thị Thêm

TV-(TN 4)

-TS lớp 5D; kiểm tra thu hồ sơ, ký xác nhận giấy khai sinh, đọc dữ liệu vào máy.

1

P. TPTĐ

9

Dương Quang Huy 

-Thư ký 

(N4) 

-Tổng hợp báo cáo các biểu mẫu, hoàn thành hồ sơ  tuyển sinh toàn trường .

-TS lớp 5D; Thu hồ sơ, hướng dẫn PH đăng nhậpdữ liệu vào PM .

2

P. TPTĐ

 

3. Tổ hỗ trợ tuyển sinh:

1. Đ/c Nguyễn Thu Quang- GV Toán- CT CĐ: TS lớp 5A, thu, kiểm tra hồ sơ

2. Đ/c Nguyễn Thị Thoa – GV Toán: TS lớp 5 trái tuyến(nếu có), thu, kiểm tra hồ sơ và trợ giúp cho hội đồng tuyển sinh.

3. Đ/c Phùng  Ánh Nguyệt –GV Tin: Nhập dữ liệu TS.

4. Đ/c Nguyễn Thị Yến –GV Tin: Nhập dữ liệu TS.

4.Tiến hành tuyển sinh .

1-Điều tra trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn :

-Phân công chỉ đạo điều tra : Đ/c Nguyễn Thị Hà –PHT.                                           Trực tiếp chỉ đạo nhân viên điều tra đ/c Nguyễn Phương Loan và Phùng thị Thu Hằng.

-Phối hợp với Trường Tiểu Học Yên Sơn và Ban Công An xã Yên Sơn tổ chức điều tra và xác minh học sinh khối 5 có hộ khẩu thường trú/tạm trú trên địa bàn xã Yên Sơn: Thời gian : Từ 10/4- 15/4/2022 và báo cáo về phòng GD&ĐT;

2-Họp cơ quan công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh :

- Thời gian thứ ba, ngày 5/07/2022, tổ chức Họp toàn thể cơ quan công bố quyết định hội đồng tuyển sinh, họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng tuyển sinh;

- Kiểm tra, chuẩn bị cơ sở vật chất : Phòng đón tiếp phụ huynh và học sinh đến tuyển sinh, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh covid-19;

-Quy định về thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19 trong thời gian tuyển sinh khi phụ huynh, học sinh đến đăng ký và tuyển  sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh: thực hiện 5k.

3-Tuyển sinh trực tuyến : Bắt đầu từ 07h00 ngày 07/07/2022 đến ngày 09/07/2022, toàn bộ Hội đồng có mặt và làm việc tại trường THCS Yên Sơn, để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trực tuyến. Hướng dẫn phụ huynh

* Phòng nhập dữ liệu :

+ Nhóm I - Phòng PHT : Đọc soát và nhập trực tuyến dữ liệu học sinh lớp 5A( Đ/c Nguyễn Thị Hà – Nguyễn Phương Loan)

+ Nhóm II- Phòng Hành chính( M1) : Đọc và nhập dữ liệu lớp 5B( Đ/c – Bùi Thị Luyến -Nguyễn Thị Thu Hà )

+ Nhóm III- Phòng hành chính(M2) : Đọc và nhập dữ liệu lớp 5C(Nguyễn Thị Hiền - Đ/c Đinh Thị Hoà )

+ Nhóm IV - Phòng TPTĐ : Đọc và nhập dữ liệu lớp 5D( Đ/c Đỗ Thị Thêm - Nguyễn Quang Huy )

4-Tuyển sinh trực tiếp: Bắt đầu từ 07h00 ngày 13/07/2022 đến ngày 18/07/2022, toàn bộ Hội đồng có mặt tại trường để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trực tiếp:

*Thu hồ sơ:Áp dụng giãn cách PCDCovid-19( Nếu dịch bệnh phức tạp):

-Tại  phòng học 7A – nhà A: Tổ chức tuyển sinh lớp 5A : 

Đ/c Nguyễn Thu Quang –GV (TN 1); Nguyễn Phương Loan )

- Tại phòng học 9A-nhà A: Tổ chức tuyển sinh lớp 5B : 

Đ/c Bùi Thị Luyến(TN2) - Nguyễn Thu Hà.

- Tại phòng học 9B -nhà A : Tổ chức tuyển sinh lớp 5C: 

Đ/c Nguyễn Thị Hiền(TN3)- Đinh Thị Hoà.

- Tại phòng học 9C-nhà A : Tổ chức tuyển sinh lớp 5D:

Đ/c : Đỗ Thị Thêm(TN 4)- Nguyễn Quang Huy.

* Sơ đồ thu hồ sơ tuyển sinh trực tiếp : Nhà A

Tầng 2

P.Học6A

PHọc 6B

PHọc 6C

P.Học 8A

P.Học 8B

PHọc 8C

Tầng 1

PHọc 7C

 

PHọc 7B

PHọc 7A

Thu hồ sơ TS 5A

PHọc 9A

Thu hồ sơ

TS 5B

PHọc 9B

Thu hồ sơ

TS 5C

PHọc 9C

Thu hồ sơ

TS 5D

CBTS số 1

 

 

Ng Thu Quang

Bùi Thị Luyến

Ng Thị Hiền

Đỗ Thị Thêm

CBTS số 1

 

 

Ng Phương Loan

Ng Thu Hà

Đinh Thị Hòa

Dg Quang Huy

5. Lịch tuyển sinh(Có phụ lục kèm theo)

6. Thời gian nộp hồ sơ về PGD: 

1- Trước ngày 15/04/2022: 

+ Nộp kết quả danh sách điều tra học sinh lớp 5 có hộ khẩu tại xã Yên Sơn đăng ký TS vào Trường THCS Yên Sơn(có dấu đỏ của CA và UBND)

+ Danh sách giới thiệu nhân sự trực tuyến của hội đồng tham gia tuyển sinh.

2- Ngày 24/05/2022 nộp về Phòng GD&ĐT:

+ Nộp Kế hoạch tuyển sinh có dấu đỏ;

3- Ngày  25/07/2022 : Nhà trường nộp Hồ sơ về Phòng GD&ĐT gồm : 

+ Hồ sơ TS bản cứng và biểu mẫu 2,3,4,5 qua email: thcs-qo@hanoiedu.vn

7. Công tác tham mưu và phối hợp.

+ Ban giám hiệu nhà trường tham mưu và báo cáo Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Quốc Oai và xã Yên Sơ vớiĐảng ủy, Hội đồng Nhân nhân và Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn.

+ Phối hợp với Ban Công an xã Yên Sơn xác minh thông tin về danh sách học sinh có hộ khẩu trên địa bàn xã Yên Sơn.

- Phối hợp Ban đại diện Cha Mẹ học sinh nhà trường tổ chức tuyên truyền đến bậc phụ huynh học sinh nhà trường và thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

- Ban giám hiệu Trường THCS Yên Sơn phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Yên Sơn để cung cấp danh sách học sinh khối 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học và cấp mã học sinh, kết quả học tập khối 5 cuối năm học 2021-2022;

- Phối hợp đài truyền thanh xã Yên Sơn, các đoàn thể, các thôn trong xã, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường THCS Yên Sơn, TH Yên Sơn về công tác tuyển sinh.

- Tham mưu với Phòng Giáo dục & Đào tạo Quốc Oai về Kế hoạch tổ chức công tác tuyển sinh và Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 ;

8. Công tác tuyên truyền .

-Nhà trường công khai niêm yết các văn bản tuyển sinh của các cấp và Thông báo về Kế hoạch tuyển sinhcủa nhà trường:Hình thức tuyển sinh;chỉ tiêu tuyển sinh; thời gian tuyển sinh; phân tuyến và địa bàn TS, độ tuổi tuyển sinh và kết quả tuyển sinh trên bảng tin nhà trường và trên hệ thống truyền thanh của xã Yên Sơn đến toàn thể nhân dân và phụ huynh học sinh trên địa bàn .

      Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tuyển sinh lớp 5 vào lớp 6, năm học 2022-2023 .

                                                                        

Phụ lục 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 5 VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo kế hoạch số   / KHTSL6-NT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của nhà trường  )

Thời gian

Người thực hiện 

Nội dung công việc

14/4 đến 15/04/2022

-Đ/c Nguyễn Phương Loan; 

-Đ/c Đinh Thị Hoà 

 

 

-Rà soát, hoàn thiện thông tin phục vụ ts trên hệ thống CSDL (mã hs,học tên,ngày sinh, nơi sinh,hộ khẩu cư trú thực tế,..)

-Nộp ds hs trong độ ts tuổi cư trú có xác nhận của UBND xã về PGD.

16/4 đến 26/04/2022

-Đ/c Nguyễn Phương Loan -Phùng Thị Thu Hằng

 

-Hoàn thành điều tra số hs trong độ tuổi TS báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch TS của huỵện và gửi về PGD.

 

10/5-15/5/2022

Đ/c Nguyễn Thị Hà –PHT

 

-Nhập Danh sách trực tuyến giới thiệu nhân  

sự hội đồng tham gia tuyển sinh

27/4 đến 10/05/2022

      BGH 

Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch TS của huyện

22,23/5/2022

      BGH

Nhận Quyết định TLHĐTS(bản Scan) qua mail.

24/5/2022

Đ/c Nguyễn Phương Loan 

 

+ Nộp Kế hoạch tuyển sinh về PGD 

26/05/2022

-Đ/c Phúc-HT ; 

 

-Ra Thông báo TS về kế hoạch tuyển sinh ; 

 

Từ 26/05/2022đến 07/07/2022

-Đ/c Hoà –VT gửi  TB về đài truyền thanh xã ; niêm yết TB trên bản tin

- Gửi Thông báo về Kế hoạch tuyển sinh trên loa truyền thanh của xã và niêm yết Thông báo và Kế hoạch trên bảng tin nhà trường .

26/5 đến 27/5/2022

-Đ/c Nguyễn Phương Loan;

-Đ/c Đinh Thị Hoà 

 

 

-Niêm yết công khai tại trường Kế hoạch TS; Thông báo TS : Thông báo tới PH và học sinh: Phân tuyến TS; ,chỉ tiêu,phương thức,thời gian, quy định về độ tuổi, hồ sơ TS.

- Nhận cấp mã học sinh TS trực tuyến từ Tiểu học Yên Sơn

- Hướng dẫn phụ huynh thao tác  tiến hành TS trực tuyến,bàn giao mã TS trực tuyến cho Phụ huynh.

01/6 đến 03/8

Hội đồng tuyển sinh 

Thực hiện công tác tuyển sinh

10/6 đến 20/06/2022

-Đ/c Nguyễn Thị Hà  Hà và đ/c Nguyễn Phương Loan;

 

Thử nghiệm TS trực tuyến lần 1 và lần 2(huỷ kết quả sau khi kết thúc thử nghiệm), phản hồi kết quả thử nghiệm(theo biểu trực tuyến) về bộ phận CM PGD trước 14 h00 12/6 và 14h00 ngày 20/6 .

19/6 đến 20/06/2022

-Đ/c Nguyễn Thị Hà  Hà và đ/c Nguyễn Phương Loan;

 

Cập nhật lại chỉ tiêu phân tuyến tuyển sinh(nếu có thay đổi) trên hệ thống CSDL theo hd của Sở GD&ĐT

05/7 /2022(thứ Ba)

Họp CQ và HĐTS làm việc tại trường.

Chuẩn bị cho tuyển sinh trực tuyến

07/7 đến 09/07/2022

Họp HĐTS làm việc tại trường

Tuyển sinh trực tuyến lớp 6 

13/7 đến 18/07/2022

HĐTS làm việc TS trực tiếp tại trường

Tuyển sinh trực tiếp lớp 6 

19/7 đến 20/7/2022

Đ/c Nguyễn Hữu  Phúc –HT,CTHĐTS 

Báo cáo xin ý kiến tuyển sinh bổ xung (nếu không đủchỉ tiêu giao)

21/7 đến 22/7/2022

Hội đồng tuyển sinh  

Tuyển sinh bổ xung, nếu không đủ chỉ tiêu giao và được PGD cho phép.

22/7 đến 23/7/2022

-Đ/c Nguyễn Thị Hà  Hà và đ/c Nguyễn Phương Loan;

 

Hoàn thiện dữ liệu dữ liệu TS cập nhật trên hệ thống CSDL.

25/7/2022

-Đ/c Nguyễn Phương Loan;

 

Nộp hồ sơ TS về PGD(Văn bản và biểu mẫu 2,3,4,5 qua mail thcs-qo@hanoiedu.vn

24/7 đến 27/7/2022

Hội đồng tuyển sinh 

-Đón đoàn kiểm tra công tác TS của PGD

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường THCS Yên Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 243
Năm 2022 : 1.399.049