Tuesday, 16/08/2022 - 20:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Yên Sơn

Trường thcs Yên Sơn phòng, chống dịch COVID 19 ngay từ buổi đầu tiên đến trường

Thực hiện cv số 43/PGD ĐT về việc cho HS trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid- 19. Hôm nay ngày 2/3/2021 học sinh đã trở lại trường học tập. Nhà trường đã phân công CBGV có mặt tại trường lúc 6h30 để đo thân nhiệt cà hướng dẫn HS các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong nhà trường.